Colors: Purple Color

За текущий период этого года в нашем городе и  районе увеличилось количество автотранспорта, что повлекло увеличение числа краж из автомобилей.

Как рассказал нам оперуполномоченный отделения уголовного розыска Рогачевского РОВД Александр Коваленко,  особую тревогу вызывают дорогостоящие «железные кони», которые находятся в гаражах гаражно-строительных кооперативов, на неохраняемых стоянках вблизи жилых домов. Благоприятными факторами совершения преступления для преступников является то, что гаражные кооперативы не охраняются, и, в основном, расположены на окраине города, а также непринятие автовладельцами простейших мер к сохранности своего имущества. Кроме того, одним из условий совершения преступления является и то, что владельцы автотранспорта зачастую оставляют в автомашине ценные предметы, которые в последующем становятся объектами преступного посягательства.

Обстоятельства совершения большинства краж  указывают на то, что преступления совершают иногородние преступные группы. Из анализа раскрытых преступлений можно подчеркнуть, что преступники в некоторых случаях под каким-либо предлогом в светлое время суток посещают ГСК, неохраняемые стоянки дворов жилого сектора для того, чтобы обнаружить интересующую их автомашину и в последующем, через несколько дней, похитить ее.   

Сотрудниками милиции принимается ряд мер по борьбе с хищениями автотранспорта и кражами автомобилей,  однако без должного участия в этом процессе самих автовладельцев, положительный результат достигнут не будет. Рогачевский РОВД обращается с просьбой к гражданам, сообщать об известных им фактах краж, угонов, разукомплектований автомобилей, о лицах занимающихся подобным видом преступной деятельности, а также о подозрительных лицах, автомобилях  вызывающих подозрение, находящихся на территории ГСК либо в черте города (по возможности номера автомашин).   Телефоны: отделение уголовного розыска 4-16-19; 4-39-42 (моб.тел. 6873802; 3582364); 4-38-86( 6268701, 3548388); 4-39-66(6984234). Конфиденциальность гарантируется.

Жанна ШЕБАШЕВА.

Паміж сабой мы яго звалі проста Максімычам. Наш Максімыч — горда гаварылі мы, а сябе называлі дзіканцамі. Быў наш камісар цывільным чалавекам.

Перад вайной на пасадзе старшыні Стрэшынскага райсавета дэпутатаў працоўных Ігнат Максімавіч Дзікан займаўся будаўніцтвам дарог, школ, бальніц. А пачалася вайна, ён разам з усімі сумленнымі людзьмі стаў на абарону бацькаўшчыны. Ён дзяліў з намі, радавымі, усе цяжкасці партызанскага жыцця. Быў душой атрада, нашым духоўным бацькам і настаўнікам. Спакойны, ураўнаважаны, у той жа час меў цвёрды прынцыповы характар. Да нашага камісара часта звярталіся мясцовыя партызаны па асабістых справах і часцей з пытаннем — як быць з сем'ямі, якіх праследавалі паліцаі і фашысты. Пасля, калі ў нас за Сажом была створана свая база, гэта пытан­не вырашалася прасцей — дзяцей і жанчын уладкоўвалі ў гаспадарчую частку брыгады. Але восенню 1942 г. такой магчымасці яшчэ не было і кожны такі выпадак вырашаўся ў вельмі цяжкіх і складаных умовах. Аднак наш камісар заўсёды ўмеў знайсці выйсце і нейкім чынам вырашыць пытанне.

Запомніўся мне Максімыч і ў баі каля в. Лозава летам 1943 года. Гэта быў цяжкі бой, які працягваўся цэлы дзень да самай цемнаты. Фашысты кінулі супраць нас нават армейскія часці, якія рухаліся на фронт. У невялічкім ляску каля Лозава мы занялі кругавую абарону, адбіваючы атакі фашыстаў і паліцаяў. Атрады ў гэты крытычны час трымаліся стойка. Камісар быў ва ўсіх на віду...

Усе мы яго любілі, як роднага бацьку. Кожнаму з нас хацелася зрабіць

што-небудзь прыемнае для нашага Максімыча. Аднойчы, вярнуўшыся з удала праведзенай аперацыі, партызаны гіаказвалі адзін аднаму свае трафеі. У ліку іншых трафеяў у мяне быў невялічкі кішэнны ліхтарык. Усім ён вельмі

спадабаўся. «Падары яго Максімычу»,—прапанаваў хтосьці з прысутных. I я з задавальненнем прыняў гэту параду.

...Калі мы даведаліся, што нашаму камісару прысвоілі звание генерал-маёра, то ніколькі не здзівіліся. Ён сапраўды заслужыў гэта высокае званне. Велізарная работа лягла на яго плечы і пасля злучэння з Чырвонай Арміяй. Ігнат Максімавіч Дзікан не ведаў спакою ні днём, ні ноччу. Ён быў пастаянна ў дарозе, у паездках па раёнах. Ён і памёр у дарозе, у адным з аддаленых раёнаў вобласці.

Неравнодушные к окружающей среде жители нашего города с возмущением отмечают, как в одночасье лишилась больших придорожных деревьев автотрасса Р- 43, пересекающая две водные артерии и являющаяся основным звеном городского грузопотока.

Спешим успокоить взволнованных людей: взамен старых деревьев в ближайшее время будут посажены новые, которые через пару лет, как раз к планируемым в Рогачеве «Дажынкам», сформируют свою крону и станут настоящим украшением обновленной к этому республиканскому мероприятию дороги.

Кстати, реабилитационные работы в этом плане уже начались. Накануне майских праздников группа учащихся колледжа строителей по инициативе отдела по делам молодежи райисполкома стала высаживать молодые каштановые деревца вдоль улицы Кирова, начиная от моста через реку Днепр (на снимке). Надеемся, все они благополучно примутся и со временем станут городской визитной карточкой.

С.СЕРГИЕНКО.

Фото автора.

Традиционно, с целью улучшения качества обслуживания населения в весенне-летний период, на территории города и района начинают работать объекты мелкорозничной торговой сети.

В текущем году выносная торговля с реализацией пива, кваса, мороженого, товаров в потребительской упаковке организована в летних кафе, площадках при магазинах, павильонах и палатках, принадлежащих различным предприятиям торговли, общественного питания и индивидуальным предпринимателям.

В первую очередь, это многочисленные объекты ГП «Альтаир» и райпо, павильоны СГЦ «Заречье», ЧУП «Гомельтурист», ЧУП «Андросервис», ЧУП «В добрый путь», КОРУП «Облторгсоюз» и другие.

В основном они работают полный световой день, с 9.00 до 20.00 часов, иногда и позже.

С.СЕРГИЕНКО.

Сотрудниками отделения Госавтоинспекции Рогачевского РОВД в первом квартале текущего года выявлено 57 фактов управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление транспортом водителям в нетрезвом состоянии возбуждено 7 уголовных дел.

Михаил КОВАЛЕВ.

Говорят, количество продаж зависит в первую очередь от продавца. Ведь в процессе трудовой деятельности продавец-кассир вступает в контакт с большим количеством людей, причем различного возраста и статуса. И к каждому нужно подойти по-особому, предлагая тот или иной товар. От качественного обслуживания часто зависит и судьба торгового предприятия.

В магазине товаров повседневного спроса деревни Кошара всегда достаточно покупателей, и товары раскупаются очень быстро. А все потому, что здесь работает дружный, старательный и трудолюбивый коллектив: заведующая торговым объектом Алла Михайловна Арнатович и ее помочники – продавцы Оксана Владимировна Мельникова,  Людмила Дмитриевна Пожарицкая и Татьяна Петровна Хоронжа.

Ассортимент товаров в магазине всегда удовлетворяет потребности покупателей.

– У нас раскупаются все виды товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой, крупногабаритными товарами, – рассказывает Алла Михайловна. - В прошлом месяце крупногабаритных товаров, например, мы продали населению на сумму 7 миллионов белорусских рублей. Идет спрос на холодильники, мягкую мебель, мебель для кухни.

Заявки на товар осуществляются каждую неделю. Заявления забирает товаровед и отправляет на базу. Рогачевское райпо, в чьем подчинении магазин, осуществляет выписку и привоз необходимой продукции.  Продукты питания, по словам заведующей, заказываются всегда в небольших количествах, чтобы товар не залеживался на прилавках и был продан до истечения срока годности. Благодаря этому в Кошарском магазине практически не остается испорченой продукции.

Кроме того, магазин напрямую сотрудничает с другими предприятиями: от Жлобинского, Быховского, Борисовского мясокомбинатов поступают мясные продукты, а молочные продукты, в том числе и мороженое, – от ОАО “Савушкин продукт”, рыбная продукция –  от СП “Санта Бремор” ООО.

Магазин также оказывает различные услуги населению. Постоянно  идет прием  макулатуры, полиэтилена, стеклобоя, тряпья. Летом от населения принимаются яблоки, черника, смородина и другие ягоды и фрукты. Оказывается помощь в размоле зерна, имеются услуги лошади, рубке мяса.

Благодаря  неутомимым продавцам в магазине всегда уют и порядок. Товар на полках каждый раз по необходимости пополняется, всегда удобно и красиво разложен.

Многие полагают, что работа продавца - одна из легких. Мол, стой себе за кассой, рассчитывай покупателей и считай денежки. Так говорят те, кто не стоял за прилавком хотя бы несколько часов без перерыва. А ведь в Кошарском магазине, да и во всей торговле  в целом, работают практически одни женщины. И все обязанности продавца, в том числе и разгрузка товаров, приходятся также на них. В то же время товары поступают в упаковке, значительно превышающей по весу предельно допустимые нормы нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную. Крупа, мука, сахар поступают в мешках и ящиках массой до 50 килограммов, сельдь – емкостью до 50-100, растительной масло – до 200 килограммов… Причем каждый день до открытия магазина продавец обязан проверить, достаточно ли товара для успешного начала процесса продаж, и следить в течение дня за наличием достаточного количества товара, при необходимости пополнять его. Не допускается наличие на стеллажах свободных мест, в случае отсутствия какого-либо товара его место на стеллаже необходимо немедленно заполнять соседним товаром в достаточном количестве. А так как товар постоянно раскупается, «бегать» приходится много. Приятно, что в этом магазине продавцы всегда справляются со своими обязанностями и с радостью встречают покупателей.

Елена ЖАНДАРОВА.

На Рогачевщине прошел районный слет-конкурс отрядов юных инспекторов дорожного движения.

Мероприятие ежегодно организовывается центром технического творчества учащихся совместно с сотрудниками Госавтоинспекции райотдела внутренних дел. На протяжении года ребята готовятся к конкурсному состязанию. Проходят несколько отборочных этапов. Победители принимают участие в районном слете. На этот раз лучшими стали 5 команд, всего 40 учащихся.

Хочется отметить, что все ребята были хорошо подготовлены, показали отличные знания по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по пропаганде знаний безопасности жизнедеятельности человека. Но всегда есть лучшие.

Победителями районного  слета - конкурса  отрядов ЮИДД признаны: первое место занял Зборовский УПК (директор Н.В. Белоусов, руководитель команды – А.К. Королев);  второе – Городецкая СОШ (директор С.В. Ткачева, руководитель команды О.Н. Якушева), третье – гимназия города Рогачева (директор Г.А. Рубисова,  руководитель команды Т.П. Печера).

Валерия КОЗЛОВА, учащаяся 11 «Б» класса гимназии города Рогачева.

Сегодня профилактикой пожаров и правонарушений, устранением факторов и причин, влияющих на безопасную жизнедеятельность граждан, занимаются не только работники РОЧС и РОВД, но и члены иных учреждений, которые входят в состав смотровых комиссий. Созданы они в нашем городе для того, чтобы жизнь граждан сделать безопаснее. Дважды в месяц члены комиссий отправляются в рейд, в ходе которого обследуют дома и квартиры одиноких стариков, многодетных семей, инвалидов, скандалистов и любителей спиртного. Если есть возможность — необходимую помощь оказывают сразу, нет — по результатам рейда готовятся решения, пишутся ходатайства.

На этот раз смотровая комиссия работала в доме номер 51 по улице Пушкина. В состав комиссии вошли представители районного отдела по чрезвычайным ситуациям, правоохранительных органов, социальной и коммунальной служб, Энергонадзора и другие. Члены смотровой комиссии во главе с ее председателем - заместителем главного инженера КЖЭУП «Рогачев» А.В. Гуральским - посетили на дому восемь семей из числа инвалидов и одинокопроживающих пожилых граждан. Типичные ошибки посещенных домовладельцев – несвоевременная замена элемента питания в пожарном извещателе, недостаток пожарных извещателей в жилых помещениях. Члены комиссии интересовались бытом жильцов, состоянием их здоровья. Кому-то во время рейда заменили элемент питания в пожарном извещателе, другим дали совет установить его. А вот пенсионерке Лариной была необходима медицинская помощь. Было принято решение вызвать бригаду скорой помощи. Этот факт показал, что работа смотровой комиссии проводится не для галочки, а с пониманием того, что это благородное дело может спасти жизнь человека.

Проблемы пожилых людей, их благополучие постоянно находятся в центре внимания органов государственной власти, являются одним из приоритетов социальной политики нашей страны. Пожилые люди относятся к одному из наиболее социально незащищенных слоев общества. И потому заслуживают особого внимания. Следует отметить, что все посещенные были приятно удивлены этому визиту и искренне рады тому, что они не одиноки, не брошены и нужны обществу.

И очень важно, чтобы такие рейды носили системный характер, а указания по исправлению вскрытых недостатков оперативно выполнялись.

Татьяна ЖЕВНЕРОВА.

Фото Раисы БОРОВОЙ.

Члены комиссии интересуются, как живет пожилой человек.

Войти с помощью

 

 

 

  

Яндекс Реклама